Våre maskinførere har allsidig erfaring , flere med fagbrev og ADK , i tillegg til nødvendige kurs for å arbeide på eller langs veg. Våre prosjektledere har allsidig erfaring og en praktisk tilnærming til oppdraget. Vi har godt rykte i bransjen og ønsker fornøyde kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere innen vegbygging. For fagene asfalt og elektro, benytter vi samarbeidspartnere som vi vet leverer som avtalt.