Vi har en moderne og velholdt maskinpark, som kan utføre de fleste oppdrag. Riktig utstyr til rett jobb sikrer både kvalitet på arbeidet og tidsfrister holdes. Vi har stor og moderne maskinpark som gir oss god driftssikkerhet sammen med jevnlig vedlikehold.

Gravemaskiner
Kompressorer og boreutstyr

Traktor med henger
Dumpere

Hjullastere
Doser

Sorteringsverk
Knuser