Vi påtar oss alle typer grunnarbeid. Fra enkle tomter, garasjer, hus, VA-anlegg, industribygg, kabelgrøfter og større industriområder. Svinø Entreprenør AS har kompetanse og utstyret som trengs for å håndtere alle typer oppdrag innen graving. Våre maskinførere har lang erfaring og utfører alle jobber med stor presisjon.

  • For at vi skal kunne levere en tjeneste så effektivt og hurtig som mulig, er vi avhengig av en topp moderne utrustning. Vi kjøer programvare tilpasset bransjen og vår landmåler har praksis fra landmåling og masseberegning

  • Innmålte data bearbeides ved bruk av Topocad, Trimble og Gemini Entreprenør.