Vår erfaring og kunnskap sikrer at ditt prosjekt håndteres etter gjeldende lover og regler.
Det stilles spesielt strenge krav til sortering av kildematerialet ved riving. Vi har lang erfaring i å identifisere disse og sortere alt som blir hentet ut fra et rivningsprosjekt, og sorterer effektivt riveavfallet i henhold til gjeldende regelverk. Dette er en trygghet for deg og vi sørger for at sikkerheten blir ivaretatt underveis og i etterkant.