GRAVING


Vi påtar oss alle typer grunnarbeid. Fra enkle tomter, garasjer, grøfter, hus, VA-anlegg, industribygg, kabelgrøfter og større industriområder


Våre maskinførere har  lang erfaring og utfører alle jobber med stor presisjon.

For at vi skal kunne levere en tjeneste så effektivt og hurtig som mulig, er vi avhengig av en topp moderne utrustning. Vi kjøer programvare tilpasset bransjen og vår landmåler har praksis fra landmåling og masseberegning.

Innmålte data bearbeides ved bruk av Topocad- og Trindleprogram


Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av