TØRRMUR, NATURSTEIN OG GABIONER


Naturstein (tørrmur) gir uteområdene et vakkert og særpreget uttrykk. Naturstein brukt til støttemurer,steingjerder etc. forskjønner de fleste prosjekt.


Naturens ekte vare setter preg på de natursteinsmurene vi bygger .

Gabioner gir også bygging med stein til en lek !
Gabioner er bokser av tykkgalvanisert ståltråd som kan fylles med valgfri type stein eller masse.

Med gabioner kan du bygge støyskjermer, støttemurer, steingjerder, fasader, kunst, bygg, portaler etc.
Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av