SPRENGNING


Vi tar på oss de fleste oppdrag innen boring og sprengning.


Alt fra vegskjæringer, tomter, grunn, VA anlegg  og til små og store byggegroper.

Vi har 3 sprengningsbaser med sprengningssertifikat klasse A. De utøver sprengning på bakgrunn av komplette sprengningsplaner. Alle utførte sprengninger er dokumentert med  salverapporter.
Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av