Skarpetegane


Skarpetegane boligområde for utbygger Planor, ferdigstilles høsten 2012.
Området består av 60 leiligheter, 8 tomannsboliger, 4 eneboliger i rekke og 4 eneboliger.

Siden 2007 har vi hatt ansvaret for utbygging av :

  • Tomter
  • Teknisk anlegg
  • Veger/gangveger
  • Grøntanlegg
  • Støttemurer/natursteinsmurer

Skarpetegane fremstår som et unikt og flott boligområde med utsikt til de vakreste Sunnmørsalper.Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av