Borgund Eiendom AS bygger på Flisnes

Det nye næringsbygget blir et såkalt passivhus der energibehovet reduseres vesentlig i forhold til ordinære bygg.

Næringsbygget blir på 5.200 kvadratmeter, hvor Hjelpemiddelsentralen skal leie 3.600 kvadratmeter.

Etter planen skal NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal flytte inn i nye lokaler på Flisneset i februar 2018. I fjor leverte sentralen hjelpemidler til 28.767 brukere i hele fylket.

Vi har utfører : grunnarbeid,  utenomhusarbeid og VA + omlegging av høyspentkabler fra luft til grunn.

Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av