HATLANE OMSORGSSENTER


Høsten 2012 ferdigstilles Hatlane Omsorgssenter; sykehjem for 60 beboere. Hovedentreprenør er Skanska med ansvar for 6000 m2 bygningsmasse.

Vi  er stolte over å kunne overlevere et flott utenomhusanlegg som vi har utført med det beste håndverk

Totalt har  vi utført følgende arbeid:

  • Utgraving av tomt ( 3000 m3)
  • Omlegging rørtraseer
  • Utenomhusarbeid med grøntanlegg og asfalt
  • Støttemurer i natursteinSvinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av