FJELLSTUETRAPPENE

Rehabilitering og oppgradering
Fjellstuetrappene ble anlagt på slutten av 1880 åra. I over 130 år overlevde trappene vær og vind, med god hjelp fra Ålesund kommune som har bidratt med fliking og annet vedlikehold.

Rehabiliteringsarbeidet ble gjort i perioden august 14 –mai 15. 
Reharbiliteringen har bestått av blant annet:

  • 361 trappetrinn støpt på nytt
  • Mur v. kanon sikret
  • Flere natursteinsmurer sikret
  • Fjernet gammel betong
  • Nye trapper  og fundament støpt på berggrunn
  • Alle betongtrinn byttet ut med nye i hvit betong
  • Alt rekkverk ble tatt ned og noe byttet ut med nytt
  • Forbedret lyssetting
  • Enkelte strekninger bygd opp med lave støttemurer av betong eller naturstein
Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av