Boperle i Den Lille Hage i Ratvika

I Ratvika ligger et flott boligprosjekt "Den Lille Hage" bestående av 8 hus med 2 leiligheter i hver. Leilighetene har størrelse fra 74-120 m2 bruksareal og ligger i et attraktivt boligområde.
Utbygger er Planor Boliger AS. 

Vi har utført følgende på prosjektet:
* Grunnarbeid
* Natursteinsmurer
*Teknisk anlegg i VA og vei
* Tilstelling
* Kantstein 


 

Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av