Demensboliger Sula

Nytt bokollektiv og dagsenter for demente


Det nye bygget er koblet sammen med de to eksisterende bokollektivene i Molværsvegen 15 og 17.
Prosjektet omfatter også utomhusanlegg som i hovedsak består av erindringshager, parkering og plassering av søppelkontainere.
Vi har utført:
Grunnarbeid, utenomhus parkanlegg/hage og VA
Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av