Åse omsorgsenter:

Gamle Åse Sjukeheim er ombygd til et nytt og moderne omsorgssenter og legevakt med kommunalt akutt dagtilbud ( KAD).

Byggherre er Ålesund kommunale Eiendom KF. Arealet er etter ombyggingen på hele 7100 m2 og er blitt et flott og moderne bygg med fine uteområder.

Vi har uført:

Grunnarbeid, VA, utenom hus parkanlegg/hage, veger, fortau, fjernvarme

Svinø Entreprenør AS
Vasstrandvegen 71, 6011 Ålesund

Postadresse:
PB 6731 Etterstad, 0609 OSLO
Tlf: 70 14 05 41
firmapost@svino.no

Personvernerklæring
Oddgeir Svinø
Mobil: 90822378
oddgeir@svino.no

Torill Hole Svinø
Mobil: 91 10 71 05
torill@svino.no


Per Kåre Alvestad
Mobil: 91 82 01 81
pkalvestad@svino.no

Odd-Ivar Svinø
Mobil: 90693003
odd-ivar@svino.no
Per Magnus Grødal
Mobil: 41 51 72 33
per-magnus@svino.no


Levert av